Intyg enligt AFS

Obligatoriska medicinska kontroller enligt AFS med utfärdande av tjänstbarhetsintyg

  • Mast-och stolparbete
  • Asbest
  • Härdplaster
  • Vibrationer
  • Nattarbete
  • Joniserad strålning
  • Dykeriarbete
  • Hälsoundersökning av flygpersonal
cw2