Höghöjdsmedicin

Turism på hög höjd och äventyrsresor med bergsbestigning har ökat vilket kräver kännedom om hälsorisker såsom frostskador samt hjärn-och lungödem (HACE resp HAPE). Acklimatisering och kännedom om höghöjdssjukans påverkan på individen är viktigt liksom individens hälsotillstånd samt andra förberedelser inför höghöjdsvistelsen inkl medicinering.

Vi erbjuder hälsokontroller och medicinska konsultationer, vi har egen erfarenhet av bestigning bl.a på Kilimanjaro. Läs mer om vår expedition till Kilimanjaro här eller titta på vår film som ligger här nedan

IMG_0168