Länkar

stetoskop6Hälsotips och fakta presenterat av Dr. Maurice Westerlund
www.mauricewesterlund.com

Cadiologföreningen:
www.cardio.se 

Svensk Idrottsmedicin:
www.svenskidrottsmedicin.se

Livsmedelsverket:
www.slv.se

Vaccinationer vid resa
www.reseradet.se

Råd angående sjukdomar
www.1177.se

Folkhälsomyndigheten:
www.folkhalsomyndigheten.se

Giftinformation:
www.giftinformationscentralen.se

Läkemedelsinformation för allmänheten:
www.fass.se

Apoteket:
www.apoteket.se

Medicinska artiklar:
www.freemedicaljournals.com

Medikus reklambyrå:
www.pilo.se

symboleft_100