Företagshälsa och företagshälsovård

testcykelMedikus erbjuder företagshälsovård och hälsokontroller till företag i Göteborg med omnejd. Vårt fokus ligger på att erbjuda dig och dina medarbetare bästa möjliga vård och att alltid ge våra patienter ett trevligt och professionellt bemötande.

Första steget är en hälsokontroll

Vid ditt första besök genomförs en noggrann hälsokontroll. Vi kan antingen genomföra hälsokontrollen på ert företag eller här på vår mottagning. Du får fylla i en hälsoenkät och vi tar blodprover, EKG, lungfunktionstest m.m och du får göra ett arbets-EKG med samtidig konditionstest som alla sedan utgör en del av din hälsoprofil. Den ligger sedan till grund för våra råd och rekommendationer till dig. Självklart följs dina första tester upp kontinuerligt eller vid behov beroende på omständigheterna. Vid varje besök hos oss får du träffa en läkare, allt för att er företagshälsa ska vara på topp.

I mån av tid så finns också möjlighet till sjuksköterskeledda hälsokontroller utförda antingen här hos oss på mottagningen eller ute hos er på företaget

Företagshälsovård med bred specialkompetens

Våra företagsläkare finns också till hands för tidsbeställda sjukvårdsbesök i mån av tid. Vi har även ortopeder, psykologer och sjukgymnaster i vårt nätverk. Kostnaden för arbetsrelaterad sjukdomar är avdragsgill för ditt företag. Besöken avseende arbetsrelaterad sjukdom sker hos Dr Maurice Westerlund, som också hjälper till i rehabiliteringsärenden för snabbare återgång i arbete.
Besök till Dr Maurice Westerlund, företagshälsovård/privatvård, kostar 1600 kr (ingen moms vid sjukvård, moms tillkommer vid förebyggande åtgärder)
Rehab möte enl separat taxa.
Medikus kan även hjälpa dig med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och lagstadgade undersökningar enligt Arbetsmiljöverket (AFS). Arbetsmiljöingenjör finns också i nätverket.

Kontakta oss

Medikus kan erbjuda ditt företag hälsovård av hög kvalitet tack vare vår hängivna personal och deras stora samlade erfarenhetsbas. Vi utfärdar även hälsointyg för olika yrken samt fritidssysslor. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi förutom i Göteborg även erbjuda dig företagshälsovård i Stockholm.

Uteblivet besök samt avbokning inom 24 tim debiteras full avgift

Kontakta oss med frågor om våra tjänster inom företagshälsa i Göteborg! Ring oss på telefon +46(0)31 40 27 28 eller skicka e-post till: info@medikus.se. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig.

symboleft_100