Kvalitet

Kvalitet är ett av Medikus viktigaste ledord. Det är därför angeläget för oss med ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete, vilket omfattar kontroller, uppföljning och utvärdering av vår verksamhet.

Vi är certifierade enligt Kvalprak – som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso-och sjukvården SOS FS 2011:9. Kvalitetssäkringen genomförs i form av systematiska interna granskningar och egenkontroller.

Den mest betydelsefulla bekräftelsen på att vi levererar tjänster med kvalitet är att nöjda kunder återkommer och gärna rekommenderar Medikus. Medikus får höga betyg i de kundundersökningar som vi regelbundet genomför.

Miljöpolicy
På Medikus värnar vi om miljön. Miljöarbetet utgör en naturlig del av vår dagliga verksamhet och är därför väl integrerat i vår organisation.

– Genom vårt agerande förebygger vi förorening av miljön och är sparsamma med naturens resurser.
– Vi arbetar med att ständigt minska miljöbelastningen med fokus på avfall och läkemedel.
– Genom att alla medarbetare är delaktiga i miljöarbetet bidrar vi till en miljöriktig utveckling för nuvarande och kommande generationer.
– I vårt miljöarbete följer vi lagar och krav som är relevanta ur miljösynpunkt för vår verksamhet.
– Vi ska ständigt förbättra oss och aktivt arbeta för en bättre miljö.

testbild-medikus