Personal

Maurice Westerlund

Maurice Westerlund

Leg läkare. Företagsläkare. Specialist i internmedicin, allmänmedicin, idrottsmedicin, dykmedicin, flygmedicin, anestesi och intensivvård. Idrottslärare. Rymdläkare.

Elisabeth Westerlund

Elisabeth Westerlund

Leg läkare. Specialist i internmedicin, allmänmedicin, idrottsmedicin och dykmedicin. Företagsläkare.

Camilla Barisa

Camilla Barisa

Leg sjuksköterska.

Inger Bruce Pehrsson

Inger Bruce Pehrsson

Leg sjuksköterska.

Kristina Furhammar

Kristina Furhammar

Leg sjuksköterska

Ina Hedelin

Ina Hedelin

Läkarsekreterare

Jan Andblad

Jan Andblad

Leg sjukgymnast,
idrottslärare.