Sjukvård

Vi kan även erbjuda sjukvård.
Sjukvård tex blodtryckskontroller och infektioner sker hos Dr Elisabeth Westerlund som har avtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Ett besök till Dr Elisabeth Westerlund kostar 300 kr och är frikortsgrundande. Ingen avgift för patienter under 20 år och över 85 år.

Kostnaden för arbetsrelaterad sjukdomar är avdragsgill för ditt företag. Besöken avseende arbetsrelaterad sjukdom sker hos Dr Maurice Westerlund, som också hjälper till i rehabiliteringsärenden för snabbare återgång i arbete.
Besök till Dr Maurice Westerlund, företagshälsovård/privatvård, kostar 1600 kr (ingen moms vid sjukvård, moms tillkommer vid förebyggande åtgärder)
Rehab möte enl separat taxa.

Välkommen att ringa oss på 031-402728 eller E-posta på info@medikus.se.

sjukvard1 L1010586