Covid-19

Vi har öppet och arbetar som vanligt.
Är du förkyld och sjuk skall du följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stanna hemma.
Provtagning av corona görs idag inte rutinmässigt.
Två veckor får du stanna hemma utan läkarintyg.
Du behöver endast söka sjukvård om du är allmänpåverkad eller har andningssvårigheter.
Ring då först 1177 så att du får besked om vart du skall åka.