Föreläsningar/HLR

Vi håller föreläsningar hos er på företaget i samband med personalmöten, konferenser, kick-off, kundträffar etc. Några exempel på våra föreläsningar:

– HLR – Hjärt- lungräddning.

– Hur och varför ska vi motionera?

– Är det hälsosamt att vara hälsogalen?

– Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdomar.

– Hur motiverar man en person att ändra livsstil?

– Mat, träning och prestation.

– Hur skall du äta för att din träning skall ge resultat?

– Vad är livsstil?

– Hälsa, kost, träning och familj.

– Hur och varför ska man förebygga stress?

– Använd kroppens resurser rätt och utmana vardagen.

– Ryggen, ett vardagsproblem?

– Tips och råd i arbetet och på fritiden.

– Kroppen är en fantastisk maskin men hur fungerar den?

– Hur undviker man stress på sin arbetsplats?

– Är du utbränd, vidbränd, utmattad eller innebränd?

forelasningar