Vi utfärdar läkarintyg för sjöfolk, sjöintyg STCW Manila

För att arbeta som sjöman behöver du ett intyg från en läkare som kontrollerar din allmänna hälsa. På vår mottagning i Göteborg utfärdar vi dessa sjöintyg och sjöfartsintyg STCW Manila, ENG 1, Färoarna.

Sjöfartsintyg av olika slag – Sjöintyg STCW Manila

Vi utfärdar läkarintyg för sjöfolk för hela världen och du får även en digital version förutom den fysiska versionen. Exempel på några av de länder och de olika slags sjöfartsintyg som vi hanterar är:

 • STCW Manila = svenskt sjöintyg
 • OGUK
 • England Seafarer Eng 1
 • Norge
 • Danmark
 • Färöarna
 • Norge
 • Sverige

4 situationer som kräver att du har ett sjöfartsintyg, sjöintyg STCW Manila:

 • Vissa utbildningar har som antagningskrav att du ska kunna uppvisa ett godkänt intyg av denna typ.
 • När du ansöker om fartygs- eller maskinbefälsbehörighet hos Transportstyrelsen behöver du visa att du uppfyller kraven gällande hörsel och syn.
 • När du ansöker om att få specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.
 • Intyget ska alltid finnas ombord när du tjänstgör.

Vi utfärdar även andra intyg

Medikus utfärdar även intyg för andra yrkesgrupper såsom t.ex offshore-arbete, där vi är ensamma i Sverige om att kunna utfärda alla intyg du behöver för att arbeta på rigg i Norge, UK och Brasilien samt flera andra länder. Vi utfärdar även mastintyg enl AFS för att kunna arbeta på hög höjd, intyg för yrkesdykare, intyg för körkort samt intyg enligt AFS och hälsointyg för en mängd andra verksamheter/situationer.

Hör av dig med frågor

Kontakta oss för mer information om läkarintyg för sjöfolk STCW Manila och ENG 1. Vår engagerade personal svarar gärna på alla frågor du kan tänkas ha. Kontakta oss på tfn: +46(0)31 40 27 28 eller via e-post: info@medikus.se.