Ska du ta mastintyg / höghöjdsintyg?

Då behöver du genomföra den obligatoriska läkarundersökningen. På Medikus utfärdar vi det läkarintyg som du sedan behöver innan du kan påbörja själva kursen för att ta ditt mastintyg.

När behöver du ett mastintyg?

När du ska arbeta i master eller höga stolpar. Till exempel i telekom- kraftindustrin. Denna typ av kurs för arbete på hög höjd är lagstadgad enl AFS om du ska jobba i dessa miljöer.

Mastintyg – krav

För att gå kursen för att få mastintyg krävs:

  • Att du fyllt 18 år.
  • Att du genomfört den obligatoriska läkarundersökningen som vi på Medikus genomför enligt Medicinska Kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6, mast- och stolparbete

Kontakta oss för mer information om det läkarintyg du behöver för att i slutändan kunna arbeta på hög höjd i master och stolpar. Du når oss på telefon +46(0)31 40 27 28 eller mail: info@medikus.se