Medikus utfärdar läkarintyg för sjöfolk

Som sjöman finns det vissa situationer när du behöver ha ett intyg från en läkare. Vi utfärdar dessa läkarintyg för sjöfolk på vår mottagning i Göteborg.

Dessa specifika situationer kräver att du som sjöman har ett läkarintyg för sjöfolk:

  • När du ska gå vissa utbildningar är ett av inträdeskraven att du ska kunna kunna uppvisa ett godkänt intyg av denna typ.
  • När du ansöker fartygs- eller maskinbefälsbehörighet via Transportstyrelsen ska du kunna visa att du uppfyller uppsatta syn- och hörselkrav.
  • När du ansöker om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.
  • När du tjänstgör till sjöss ska detta läkarintyg finnas ombord.

Vi utfärdar alla de läkarintyg som du kan tänkas behöva om du ska jobba offshore. Kontakta oss för mer information om läkarintyg för sjöfolk som utfärdas hos oss i Göteborg. Vi nås på telefon +46(0)31 40 27 28 eller e-post: info@medikus.se.